Marta Kopij BA(Hons) in Person-Centred Counselling and Psychotherapy

Marta Kopij BA(Hons) in Person-Centred Counselling and Psychotherapy

Southampton
Hampshire
SO15

07525 744888

Saved Save profile

About me

I am a fully qualified, English and Polish speaking, psychotherapist in a private practice. I am a registered member of the British Association of Counselling and Psychotherapy (BACP) and abide by their ethical framework. As required by the BACP, I am in supervision myself and I am covered by professional liability insurance.

I offer confidential, face to face psychotherapy to individuals (adults), couples and groups covering a wide range of issues, both long and short term. I work with a person-centred approach developed by Carl Rogers. Person-centred counselling is relationship based and its core principles are authenticity, acceptance and empathy. It is non-directive in the sense that you, as the client, decide what you want to discuss, and I will move at your own pace. You are the expert in what feels the most troubling and I, as your therapist, provide an empathic, accepting, genuine space for you to be fully heard.

Jestem w pełni wykwalifikowaną, polskojęzyczną terapeutką, prowadzącą prywatną praktykę. Jestem zarejestrowana z Brytyjskim Towarzystwem Doradztwa i Psychoterapii (BACP - British Association for Counselling and Psychotherapy) i pracuję zgodnie z ich zasadami etycznymi. Zgodnie z wymaganiami BACP moją pracę terapeutyczną poddaję regularnej superwizji; jestem również ubezpieczona od odpowiedzialności zawodowej. Oferuję psychoterapię indywidualną dorosłych, terapię par, rodzinną oraz grupową, zarówno krotko- jak i długoterminową, z zachowaniem pełnej poufności. Prowadzę terapię skoncentrowaną na osobie stworzoną przez Carla Rogers'a (person-centred therapy, terapia rogeriańska). Terapia ta oparta jest na relacji terapeuty z klientem, a jej główne założenia to autentyczność relacji, akceptacja i empatia. Jest to podejście "nie kierunkujące", tzn. że to klient decyduje, nad czym chce pracować i to on/ona nadaje tempo pracy terapeutycznej. To klient jest ekspertem, w tym co go/ją najbardziej gnębi, a terapeuta tworzy empatyczną, akceptującą i autentyczną przestrzeń, w której klient jest w pełni rozumiany.

Training, qualifications & experience

Diploma in Person-Centred Counselling - December 2012
BA(Hons) in Person-Centred Counselling and Psychotherapy - April 2014
Training with Southampton Rape Crisis - May/September 2011
Volunteering with City Counselling Southampton - April 2012 to February 2016
Attachement Theory on-line course - July 2016 (ongoing)
Psychopharmacology and counselling and psychotherapy - BACP on-line learning, completed May 2016
Diploma in Person-Centred supervision - January 2018

Member organisations

BACP

Accredited register membership

Fees

Initial 30min session free to meet and see if we can work together. This is the time to ask questions and speak of any concerns or particular needs you may have. I will explain contracting , confidentiality and how counselling works.

Normal 50min sessions at £40 for individuals and 1hr20min session at £60 for couples.

Maps & Directions

Southampton, SO15

Type of session

Online counselling: No
Telephone counselling: No
Face to face counselling: Yes
Home visits: No

Practical details

Sign language: Unspecified
Other languages: Polish

Accessibility

Accessibility information
Wheelchair user access:
Unspecified

Availability

Evenings and weekends

Types of client

Adults
Older adults
Families
Groups