Janusz Kuzniar Verified Professional Verified Professional
Verified Professional

Every professional displayed on Counselling Directory has been independently verified by our team to ensure they have suitable credentials to practise.

About me

Dobrze wiem, jak to jest kiedy problemy przygniatają i trudno uwierzyć, ze będzie lepiej. Czasami przywróceniu nadziei sprzyja zwykła szczera rozmowa i zobaczenie sytuacji z innej perspektywy. Niekiedy potrzeba czasu i wspólnego wysiłku, zaangażowania i pracy, aby poczuć się lepiej. Swoja ofertę kieruje do Polaków, którzy zdecydowali się żyć poza granicami kraju. Tę szczególną sytuacje rozumiem, bo sam przez nią przechodziłem.

I know what it is like when problems are overwhelming and it is hard to believe that it will get better. What helps to restore hope is sometimes simple and honest conversation and seeing a situation from a different perspective. Sometimes it takes time and an effort, commitment and work to feel better. I address my offer to Poles who have decided to live outside the homeland. I understand this particular situation because I went through it myself.

Prowadzę psychoterapie indywidualną, pomagam w kryzysach osobistych
i prowadzę konsultacje rodzicielskie w kryzysach rozwodowych. Mogę pracować także w języku angielskim. Pracuję na zasadach myślenia integracyjnego korzystając tez z narzędzi z innych podejść.

I conduct individual psychotherapy, help in personal crises and conduct parental consultations in divorce crises. I can also work in English. I work on the principles of integrative thinking, also using tools from other approaches.

Przemawia za mną doświadczenie życiowe, wiedza, cierpliwość i wrodzona empatia. Jeśli zwrócisz się do mnie to dam z siebie to, co w mojej mocy, by wesprzeć Cię, abyś mogła/mógł pomóc sobie.

Life experience, knowledge, patience and innate empathy speak for me. If you turn to me, I will do what I have in my power to support you, so that you can help yourself.

Training, qualifications & experience

Level 5 Professional Diploma in Psychotherapeutic Counselling Practice (Prof. Dip Psy C.)

Chrysalis Certificate in Hypnotherapy and Counselling Skills (Cert Hyp CS)

Trener Treningu Interpersonalnego. Rekomendacja PTP nr 379.

●       Performed and completed over 200 hours of supervised work in close collaboration with clients.

●       Gained strong knowledge and experience about counselling practices to support patients with their needs.

Member organisations

Registered / Accredited

Registered / Accredited

Being registered/accredited with a professional body means an individual must have achieved a substantial level of training and experience approved by their member organisation.

NCS

National Counselling Society (NCS)

The National Counselling Society

This Not For Profit association of counsellors and psychotherapists aim to support the counselling profession, members and training organisations.

In 2013 the NCS register was accredited by the Professional Standards Authority under the Accredited Voluntary Register Scheme. Accredited by the Professional Standards Authority.

Accredited register membership

National Counselling Society

Accredited Register Scheme

The Accredited Register Scheme was set up in 2013 by the Department of Health (DoH) as a way to recognise organisations that hold voluntary registers which meet certain standards. These standards are set by the Professional Standards Authority (PSA).

This therapist has indicated that they belong to an Accredited Register.

National Counselling Society

Fees

Concessions offered for

  • Low income
  • Students
  • Trainee counsellors
  • Unemployed

Additional information

£40 for 50 min session

£60 for 75 min session

Further information

I speak Polish

Birkenhead Conservative Association, 14-16 Balls Road, Prenton, Merseyside, CH43 5RE

Type of session

In person
Online
Phone
Home visits

Types of client

Adults
Older adults
Couples
Families

Additional languages

Polish